Importància de les 3 de la matinada a la BíbliaSignificance 3am Bible

Importància de les 3 de la matinada a la Bíblia

Importància de les 3 de la matinada a la Bíblia

Quan toca el rellotgeA les 3:00 del matí, es diu que és el moment en què es poden experimentar fenòmens paranormals. Molta gent diu que en aquell moment es desperten sense raó i aquí us explicarem els misteris que s’amaguen darrere del conegut ‘l’hora del diable ’ Les 3:00 de la matinada es coneix comunament com a ‘Temps mort’ o ‘L’hora del diable’, ja que, segons els experts, és el moment en què l’activitat paranormal entra en el seu moment àlgid. S'ha anunciat que els dimonis i els esperits són més actius donant pas a tot tipus de fenòmens paranormals. Segons la teoria cristiana, això es deu al fet que Jesucrist va morir a les 3:00 de la tarda, sent les 3:00 del matí l’hora contrària, en un clar desafiament dels dimonis a la imatge de Crist que es burlava de la Santíssima Trinitat.

ORIGENOFMORTTEMPS

A més, alguns experts assenyalen que a les 3:33 del matí té un simbolisme satànic, ja que és la meitat del 666, el nombre de la bèstia. També es creu que el món dels vius i el món dels morts està en contacte, cosa que permet als dimonis i als esperits comunicar-se amb persones que creuen amb més facilitat que en altres moments del dia.

Continguts