Com tenir cura de les gallines a Stardew Valley?

La construcció d’estructures i la recollida d’animals a Stardew Valley pot ser una empresa costosa i gravadora. No tothom vol criar animals, però sí